Aero

press to zoom

Aero Sizes

Sizes
Sizes Notes
7' x 29' (TA35)
7' x 27' (TA35)
7' x 25' (TA35)
* 72" Interior Height
7' x 23' (TA35)
* Rear Ramp Opening: 76" x 68"
7' x 21' (TA35)
* Front Ramp Opening: 63" x 62"
7' x 19' (TA35)
7' x 17' (TA35)

Spec Sheets